• broken image

  Aanrijdingen voorkomen

  Het aantal aanrijdingen met dieren in Nederland stijgt ieder jaar. Het voorkomen van aanrijdingen is belangrijk, jagers spelen hierbij een grote rol. Ze brengen onder andere plekken in kaart waar veel wildaanrijdingen zijn of plannen overleggen met wegbeheerders en gemeenten/provincies om daar maatregelen te treffen (zoals het plaatsen van wildreflectoren). Ook bejagen ze de populatie reeën zodat die niet te groot wordt voor de draagkracht van het gebied.

 • Fotograaf: Lonneke Wiggers

  Dierenleed voorkomen

  Wildaanrijdingen zorgen vaak voor veel dierenleed. Het aangereden dier sterft ter plekke of wordt alleen geraakt en vlucht zwaargewond het bos in. In veel delen van het land draaien jagers piketdienst. Als de politie een melding van een aanrijding met een wild dier binnenkrijgt, belt ze de dienstdoende en daartoe bevoegde jager met het verzoek om te assisteren. Een gewond dier loopt of kruipt vaak nog weg, buiten bereik van een eventuele dierenarts of politieagent. De jager werkt met een speciaal getrainde hond om het spoor van het dier te volgen. De jager is geoefend in het beoordelen of het dier levensvatbaar is of niet. Indien nodig, kan hij het dier snel en vakkundig uit zijn lijden verlossen. Afhankelijk van de verwondingen besluit de jager wat er met het wild gebeurt. Hij kan het dier in de natuur achterlaten waar het door aaseters wordt opgegeten. Als het vlees van het dier nog bruikbaar is voor consumptie, brengt hij het naar een poelier. Zo wordt kwalitatief hoogwaardig vlees goed benut en verspilling voorkomen. De jager registreert de aanrijdingen in een systeem.

 • broken image

  Schade voorkomen

  Jaarlijks zorgen wildaanrijdingen voor veel schade aan voertuigen en wegen. De kosten voor reparatie zijn vaak hoog. Gemiddeld claimt een automobilist bij de verzekering een bedrag van 1.921 euro na een aanrijding met een dier. Omdat wilde dieren geen eigenaar hebben, is de schade niet te verhalen op een eigenaar. Schade bij een aanrijding met een wild dier komt voor vergoeding in aanmerking wanneer de automobilist allrisk verzekerd is, WA Plus of dit in zijn polis is opgenomen. Deze kosten zijn alleen te claimen bij beperkt cascodekking en allrisk dekking van de autoverzekering. Eventuele gevolgschade is niet altijd gedekt of heeft gevolgen voor de hoogte van de premie. Bijvoorbeeld wanneer je door de aanrijding van de weg raakt en een boom ramt.